EGARA

EGARA European Group of Automotive Recycling Associations

EGARA er en paraplyorganisasjon for nasjonale biloppsamlingsorganisasjoner i Europa. EGARA ble stiftet i 1991 og har i dag 11 medlemsland. NBF er medlem av EGARA
EGARAs visjon er :


å forenkle og utvikle de økonomiske aktivitetene til europeiske biloppsamlingsplasser

å stimulere utviklingen av miljømessig riktige arbeidsmetoder for selskapene

å stimulere til gjenbrukEGARA jobber bl.a. opp mot EU kommisjonen og EU funksjonærer på vegne av medlemslandene.EGARAs executive committee består av:


Styreleder: Walter Frauenknecht, VASSO, Sveits


Sekretær: Henk Jan Nix, Stiba, Nederland


Medlem: Dorotheé Decrop, CNPA, Frankrike


Medlem: Marc van den Brand, STIBA, Nederland


Medlem: Siri Sveinsvoll, NBF, Norge
www.egaranet.org
5/15/2014

Annonser