Forslag Til Nytt System For Innkreving Av Årsavgif
Regjeringen har utformet forslag til et nytt system for innkreving av årsavgift. Årsavgiften skal innkreves av forsikrings-selskapene i forbindelse med betaling av forsikringspremie. Ordningen vil føre til at den store pågangen hos våre bedrifter rundt 20. mars og 1. juli hvert år vil forsvinne.

Finansdepartementet arbeider nå med utformingen av de nye reglene. Det vil bli foreslått som en forskriftsendring. NBF har fått bekreftet at det var henvendelsen vi gjorde sammen med Autoretur som var årsaken til at saken ble tatt opp. NBF har også fått bekreftet at vi vil få forslaget til gjennomsyn i høringsprosessen i løpet av høsten 2014.
Linker:7/16/2014

Annonser