BUS AS

Kvalitetssikring og rapportering

BUS AS er en dataleverandør som levere følgende løsninger:

BUSkvalitet2 for HMS og kvalitetssikring,

BUSpek2 for innrapportering av PKK,

BUStakst2 for innbyttetaksering av kjøretøy.BUSkvalitet2 er et obligatorisk verktøy i forbindelse med BD-sertifisering.
BUS AS er markedsleder på alle produkter vi leverer.


For mer informasjon om våre produkter og tjenester se www.bus.no eller kontakt oss på 67 57 52 528/29/2018

Annonser