Fagkonferanse Kristiansand 2019

Referat med vedlagte foredrag og kurser sendes ut når alt er klart i løpet av uken


Ny medlemsbedrift i NBF Sædberg Metall as.
Tildeling av BD sertifiseringsbevis. Fra venstre Flemming Engh styreleder Tor Alm og daglig leder Richard Paslowski.

Terje Myrene fra Bjarne Johansen mottar BD sertifiseringsbeviset fra styreleder Tor Alm

Fra bedriftsbesøket hos Bjarne Johansen as, fra venstre Tor Alm, daglig leder Kjetil Stien og Terje Myrene

Fra bedriftsbesøket hos Bjarne Johansen as, fra venstre Tor Alm, daglig leder Kjetil Stien, bedriftens eiere Terje Myrene, Doris Myrene og Ole Myrene

10/31/2019

Annonser