Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler


Reklamasjon og angrerettsordninger for brukte bildeler kjøpt hos NBFs medlemsbedrifter

Reklamasjon - Ihht kjøpsloven

NBFs medlemmer følger kjøpslovens bestemmelser ifbm reklamasjoner.

Forbruker må melde om feil og mangler innen rimelig tid fra kjøpstidspunktet.

NBF anbefaler alle sine medlemmer å komme frem til minnelige ordninger i reklamasjonssaker for å yte best mulig service ovenfor våre kunder.


Angrerett / bytterett - Ihht angrerettsloven


Ved fjernsalg:

Angrerettloven

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

 


Ved butikksalg:

Angrerettloven gjelder ikke ved butikksalg. NBFs medlemmer gir likevel forbrukeren 30 dager bytterett (angrerett), men det beregnes et returgebyr på inntil 20 %.
Dersom de kjøpte delene er åpnet, endret eller tatt fra hverandre bortfaller enhver angrerett/bytterett.


Regelverk:

Kjøpsloven: (http://www.lovdata.no/all/hl-19880513-027.html)

Angrerettsloven: (http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html)

Angrerettskjema: (http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/skj/2001/0006/ddd/pdfv/285538-skjema_a_-bokmal.pdf)


5/15/2014

Annonser