NBF inngår avtale med TrønderEnergi Marked AS


NBF inngår avtale med TrønderEnergi Marked AS
NBF har fremforhandlet strømavtalen NBF Forvaltning på vegne av sine medlemsbedrifter – dette kan din bedrift dra fordel av.
Forvaltning kombinerer spot og prissikring. Det vil si at TrønderEnergi Marked AS overvåker markedet og binder deler av kraftforbruket til din bedrift når tidspunktet er fornuftig. Risikoen reduseres og bedriften får forutsigbare strømkostnader.
Strømtilbud vil bli sendt ut til hver enkelt bedrift.5/15/2014

Annonser