Magasinet NBÅNordisk Bilåtervinning er et bransjetidsskrift for bildemonterere i Sverige, Norge og Danmark. Tidsskriftet kommer ut 5 ganger i året.

Tidsskriftet trykkes i 3.500 eksemplarer og distribueres til Bildemonterere i Europa og Norden. Det distribueres også til bilimportører, bilverksteder, forsikringsselskaper, myndigheter, politikere og kommuner i Sverige samt til andre beslutningstakere som er involverte i miljøspørsmål.

Klikk på linken under bildet for å lese tidsskriftet til Nordisk BilåtervinningLinker:
Tidsskriftet NBÅ


5/15/2014

Annonser