Medlemsfordeler

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER

 • Tilgang på NBF sine kurstilbud

 • Mulighet for å inngå avtaler med forsikringsselskaper, kjøp av forsikringsbiler. (NBF rammeavtaler).

 • Jevnlig informasjon om aktuelle saker som angår bransjen gjennom informasjon fra styret, sekretariatet og utveksling av informasjon på møter.

 • Bistand fra sekretariatet og styret i vanskelige saker.

 • Store rabatter på diverse innkjøp. Hotellovernattinger, reiser, drivstoff, forbruksvarer og leiebil gjennom en felles leverandør, Fordelsgruppen Norge AS.

 • Deltagelse på årsmøter og fagkonferanser og andre forum hvor en kan få de siste oppdateringer.

 • Får tilsendt tidsskriftet NBÅ 4 – 5 ganger hvert år.

 • Tilgang på advokat gjennom NBF sin avtale og NHO avtale.

 • Levering av katalysatorer gjennom NBF sine innsamlingssystemer. Denne ordningen gir den beste prisen på katalysatorer. Ordningen inkluderer fritt hentet på bedriften.

 • Tilgang på presseklipp som angår bransjen. Leveres til alle medlemsbedrifter hver dag.

 • Råd og veiledning ved inngåelse av avtaler med hovedoperatørene.

 • Veiledning forut for kontroller fra Fylkesmennene.

 • Tilgang på relevant informasjon på NBF sin nettside og medlemssiden.

 • Salg av stommar til renovatører Genarp LAGA AB.

 • Tilgang til søkebasen: NBF bildeler.no

 • Rabattavtale med Wurth Norge.

 • Rabattavtale med Veng.

 • Avtale med BUS, databasert internkontrollsystem.

 • Avtale med Schenker.

 • Storkundeavtale med SMB tjenester, arbeids og helseforsikringer.

 • Rabattavtale med Hellanor.

 • Avtale med Norsk Bedrifts-sikring AS

 • Avtale med Simco AS, dekoding og kjøp av elektronisk utstyr.

 • Rabattavtale med Bema AS.

 • Avtale med Olanders AB Sedautstyr.

 • Avtale med SM produkter.

 • Gratis annonsering på NBF sider, ved salg av utstyr. (alt som har blitt lagt ut for salg på NBF infoside har blitt solgt etter kort tid).


5/15/2014

Annonser