Vraking av bil

Vraking og vrakpant justert opp 1.juli 2018
Ordinær vrakpant for 2018 er kr. 3000,-

Minstekrav for å få utbetalt vrakpant:
(kilde: www.kilf.no)

Levering til godkjent mottak/biloppsamlingsplass

Bilen leveres med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget, jamfør §10 i forskrift om kasserte kjøretøy av 26. juni 2002)

Biler som er delt ved levering til biloppsamlingsplassen, skal det ikke skrives vrakmelding for.

Ordningen omfatter person- og varebiler under 3500kg, samt kombinerte biler uansett tillatt totalvekt og beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.

Taket må ikke trykkes ned før levering. Da blir miljøsanering vanskelig, og kan påføre eier ekstra kostnader. Er det mot formodning behov for å trykke ned taket på grunn av transport eller annet, må det tas kontakt med biloppsamlingsplassen på forhånd.

Fjerning av deler med mer:
(kilde: www.klif.no)

Bileier har anledning til å fjerne dører, skjermer og motor før innlevering. Man skal i utgangspunktet ikke skjære i bilen med skjærebrenner for å ta ut deler.

Bileier kan forøvrig fjerne hjulene umiddelbart etter at bilen er levert på biloppsamlingsplassen. Oppsamlingsplassen tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, samt reservehjulet. Flere hjul kan ofte leveres etter avtale og kan tas betalt for.

Dekkforhandlere har plikt til fritt ta i mot kasserte dekk, uten felg, jamfør forskrift om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.Linker
kilf.no


NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER