10/21/2020 1:17:46 PM

Informasjon fra NBF

LANDSMØTET NBF 2020. MANDAG 14. DESEMBER KL. 1000 TIL 1200.
STED DEN DIGITALE PLATTFORMEN TEAMS.

Alle medlemsbedrifter får en invitasjon.

NBF sitt landsmøte for 2020 må gjennomføres på nettet.

Årsaken er den ustabile korona-pandemien. I øyeblikket er de lokale reglene for Østlandet slik at det ikke er lov å gjennomføre større møter. I samtale med mange bedriftsledere har vi også fått klare tilbakemeldinger om at de slik situasjonen er nå ikke vil sende folk på større møter. Altså klare anbefalinger om et digitalt møte.

Årets digitale landsmøte blir en forenklet versjon av det som er vanlig ved landsmøter i NBF.
Det blir sendt ut en årsberetning/aktivitetsrapport for Servicekontoret og Foreningen, med regnskap, revisjonsrapporter, budsjett og forslag til kontingenter. Det er ingen deltagelse fra samarbeidspartnere.

Landsmøte-mappen sendes ut 1. desember, kun som elektronisk utgave. De som melder seg på vil få tilsendt en innkalling i sin kalender. Link. Dette skjer rett etter fristen for påmelding. Det er viktig at de som melder seg på opplyser om riktig e postadresse innkallingen skal sendes til.

Valg er vanskelig å gjennomføre ved digitale møter. Valgstyret i NBF er derfor forespurt om valget for 2020, kan utsettes til 2021. Valgstyret har anbefalt en slik løsning. Vi antar at landsmøtet i 2021 kan avholdes i løpet av første halvår.

Påmeldingsfrist for årets digitale møte er satt til 20. november. Påmeldingen sendes NBF, med navn på deltakere og e postadresser. Ingen deltakeravgift.

Årets konferanse vil bli av den digitale sorten og vi vil bruke plattformen ‘TEAMS’.

Det vil bli utsendt en link for tilkobling til landsmøtet mandag den 14. desember og du vil ved å trykke på linken bli med i møtet.

Skulle du trenge hjelp til å laste ned ‘TEAMS’ kan du kontakte Jens på telefon 48286114 eller jens@woodsconsult.com

Jens kan også kontaktes ved pålogging mandag morgen 14. desember for veiledning.


Nye medlemmer i NBF.
Følgende bedrifter har blitt medlemmer av NBF det siste halvåret:
Paureng Eiendom AS, Alvdal. Risbergseter Bildemontering AS Kirkenær. Ytre Namdal Bilopphugging AS Rørvik. Nordkapp Auto AS Honningsvåg.
VI GRATULERER OG ØNSKER BEDRIFTENE VELKOMMEN .

Vrakpanten
Styret og sekretariatet arbeider aktivt med flere saker opp mot myndighetene. Det er fremmet brev til Miljødepartementet om å heve vrakpanten til 8 000,-

Satelittmottak
NBF har skrevet brev til Miljødirektoratet og bedt om en oppdatering på direktivet for opprettelse av satelittmottak. NBF har fremmet et brev til Miljøvernministeren om fortgang i arbeidet med å innføre sirkulærøkonomien.

Avfallsforskriften
NBF har sammen med Autoretur startet et arbeide hvor vi ber myndighetene endre Avfallsforskriften slik at de som leverer biler til vraking må levere mest mulig hele biler. Dette fordi det er etablert egne virksomheter som demonterer mange komponenter før bilen innleveres.
NBF har fremmet brev til Statens vegvesen om å endre kjøretøyforskriften slik at bergingsbiler som transporterer biler på planet også kan ha en brille bak bilen i tillegg. I dag har kun bergingsselskaper slik tillatelse.

Høyenergibatterier
NBF sammen med BIL, Autoretur, Norges Bilbransjeforbund, Elbilforeningen og Batteriretur har sendt et brev til myndighetene hvor vi ber om at det forskriftsfestes at høyenergibatterier kun skal håndteres og behandles av godkjent personer i sertifiserte bedrifter. For NBF bedrifter betyr dette at de som arbeider med høyenergibatterier skal ha sikkerhetskurs og kurs for diagnostisering.

Lærlingeordningen.
Opplæringsdirektør Oddvar Larsen vil være NBF behjelpelig med å fremme en søknad om etablering av en egen fagbrevordning som gjelder bildemonteringsfaget. I dag er det ordning for fagbrev for gjenvinningsbransjen og bildelebransjen. Ikke bildemonteringsbransjen. Det tas sikte på å fremme en sak til utdanningsmyndighetene i løpet av 2020.
NBF Logo
Norges Biloppsamleres Forening
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
NBF Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBF
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter