10/21/2020 1:17:46 PM

Informasjon fra NBF

AKTUELL INFORMASJON FRA NBF
Fagkonferansen i Trondheim 22. og 23. september 2023.

VIKTIG INFORMASJON
Landsmøtet 2024 skal gjennomføres i Oslo-området 15. og 16. mars. Sted kommer senere. Datagruppene Finn og Bruktdel har torsdag14. mars til disposisjon. Finndel før lunsj og Bruktdel etter lunsj. Bruktdel sitt utviklingsprogram møte skjer på fredag før lunsj.

NBF arbeider for tiden veldig mye med å få myndighetene til å stenge useriøse bedrifter i bransjen. Det er sendt mange brev og klager til Statsforvaltere på bedrifter som driver ulovlig og useriøst. Det er også sendt politianmeldelser. NBF har i et møte med Miljødirektoratet bedt om at de griper inn og stenger tre useriøse bedrifter.
NBF Logo
Norges Biloppsamleres Forening
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
NBF Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBF
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER