5/6/2024 9:13:14 AM

Navneendring

Norges Biloppsameres Forening skifter navn til Norske Bilressurser

NBF Norges Biloppsamleres forening har vedtatt (på landsmøtet i mars) å skifte navn til Norske Bilressurser, NBR. Navne-endringen skal innarbeides på alle plattformer og på nettsiden. Logoen blir også ny. Dette tar litt tid og vil ikke være ferdig innarbeidet alle steder før rundt juli 2024.
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER